ΑLFASOFT-DATA SERVER

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κεντρική σελίδα

Η ALFASOFT-DATA SERVER είναι μια ευέλικτη πελατοκεντρική εταιρεία που έχει τα εξής αντικείμενα :

1)O σχεδιασμός και η υλοποίηση στατιστικών ερευνών.

 Η στατιστική ανάλυση υλοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων που προέρχονται από ερωτηματολόγια, κλινικές μελέτες και βάσεις δεδομένων.  Οι τομείς που καλύπτει η εταιρεία αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας, της κωδικοποίησης και επεξεργασίας των δεδομένων, της εκτίμησης, εξαγωγής συμπερασμάτων και της κατασκευής στατιστικών μοντέλων.  Περισσότερα...

2)Τμήμα Σεμιναρίων –Μαθημάτων

Πραγματοποίηση σεμιναρίων-μαθημάτων στατιστικής μέσω των στατιστικών προγραμμάτων αλλά και περιγραφικής στατιστικής. Επιπλέον πραγματοποιούνται μαθήματα και παρέχεται βοήθεια στην επίλυση ασκήσεων σε θεματικές ενότητες του ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) όπως οι ΔΕΟ13, ΔΙΠ50, ΔΙΠ60 κ.α..

3)Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης

Το τμήμα στατιστικής ανάλυσης σχεδιάζει την έρευνα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους σας. Εφαρμόζονται στατιστικοί μέθοδοι, κατασκευάζονται στατιστικά μοντέλα με την χρήση διάφορων στατιστικών προγραμμάτων όπως το SPSS, STATA, EVIEWS, STATGRAPHIC, MINITAB, EXCEL. Το τμήμα διαθέτει έμπειρο προσωπικό με γνώσεις τους τομείς της Στατιστικής και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

4)Yλοποίηση συστημάτων ERP,CRM,HRM και ηλεκτρονικών—διαδικτυακών εφαρμογών E-Shop.

Περισσότερα...